Monthly Archives: 14.11.2013.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „Datorzinību centrs”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 2.2 „Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde”, izsludināja iepirkumu par Daudzvalodu elektroniskā mācību materiāla (e-MM) modeļa definīcijas dokumenta sagatavošanu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Signi Bāliņu, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 06.12.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “Datorzinību centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 6.decembrim plkst. 17:00.


Individuālā pētījuma 2.6 publikācija par daudzvalodu mašīntulkošanu

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanau ieguvei mašīntulkošanai mazajām valodām un izstrādāt daudzvalodu mašīntulkošanas sistēmas prototipu.

Pētījuma laikā sagatavota starptautiska publikācija:

  • Mārcis Pinnis,   Inguna Skadiņa, Andrejs Vasiļjevs. 2013.  Domain Adaptation in Statistical Machine Translation Using Comparable Corpora: Case Study for English Latvian IT Localisation. Proceedings of the 14th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics CICLING 2013, 224-235.

Publikācijas kopsavilkums apskatāms, uzklikšķinot uz interneta vietnē redzamo grāmatas attēlu: http://www.springerprofessional.de/019—domain-adaptation-in-statistical-machine-translation-using-comparable-corpora253a-case-study-for-english-latvian-it-localisation/4096206.html#page-1

Individuālā pētījuma 2.8 publikācijas par automātiskajām metodēm sintaktiski strukturālai analīzei

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanau ieguvei par metodēm tekstu sintaktiski strukturālai analīzei un izstrādāt latviešu valodas teksta sintaktiskās analīzes moduļa prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotas 2 starptautiskas publikācijas:

  • Daiga Deksne. 2013. Finite State Morphology Tool for Latvian. Proceedings of the 11th International Conference on Finite State Methods and Natural Language Processing, 49-53, Association for Computational Linguistics. Skat. internetā: http://aclweb.org/anthology/W/W13/W13-1809.pdf