Monthly Archives: 30.08.2013.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” izsludina iepirkumu Prototipa drošības testēšana, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pētījumā 1.20Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks”.

Iepirkums tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros, un tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Daci Skrastiņu (tālrunis 67844279, e-pasts dace.skrastina@lursoft.lv) Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  02.09.2013 līdz 23.09.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 23.septembrim plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” izsludina iepirkumu Prototipa loģikas testēšana, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pētījumā 1.20Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks”.

Iepirkums tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros, un tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Daci Skrastiņu (tālrunis 67844279, e-pasts dace.skrastina@lursoft.lv) Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  02.09.2013 līdz 23.09.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 23.septembrim plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.23 „Telemetrijas datu pārraides un apstrādes iespējamā tehniskā risinājuma izpēte”, izsludināja iepirkumu par telemetrijas tehniskā risinājuma konceptuālā modeļa ieviešanai nepieciešamo mērījumu metodes definēšanu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt šeit vai saņemt sazinoties ar Arvilu Kupri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  15.08.2013 līdz 05.09.2013. no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 5.septembrim plkst. 17:00.

Grozījumi iepirkumā

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludinātajā iepirkumā par pētnieku pakalpojumu datorzinātnēs veikti grozījumi, precizējot prasības pretendentiem (iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas punkti 3.1 un 3.3.), kā arī iesniedzamo dokumentu prasības (punkts 10.4).

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Tehnisko specifikāciju ar iestrādātiem grozījumiem lejupielādēt šeit vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  26.07.2013 līdz 23.08.2013. no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 23.augustam plkst. 17:00.