Monthly Archives: 25.07.2013.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludināja iepirkumu par pētnieku pakalpojumu datorzinātnēs.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  26.07.2013 līdz 16.08.2013. no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

          Tehniskā specifikācija

          1.pielikums. Telemedicīnas pētījuma apraksts

          2. pielikums. Darba uzdevums

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 16.augustam plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludināja iepirkumu par medicīnas nozares praktiķu pakalpojumu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  26.07.2013 līdz 16.08.2013. no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

          Tehniskā specifikācija

          1. pielikums: Telemedicīnas pētījuma apraksts

           2.pielikums: Darba uzdevums

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 16.augustam plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, izsludināja iepirkumu par pētnieku pakalpojumu medicīnas zinātnēs.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju lejupielādēt vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  26.07.2013 līdz 16.08.2013. no plkst. 10:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

          Tehniskā specifikācija

         1_pielikums: Telemedicīnas pētījuma apraksts

        2.pielikums: Darba uzdevums

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 16.augustam plkst. 17:00.