Monthly Archives: 05.06.2013.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „Datorzinību centrs”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 2.2 „Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde”, izsludināja iepirkumu par elektronisko mācību līdzekļu vizualizācijas un prezentācijas veidu un shēmu aprakstu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Signi Bāliņu, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  06.06.2013 līdz 28.06.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “Datorzinību centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 28.jūnijam plkst. 17:00.