Monthly Archives: 31.05.2013.

Tuvojas beigām pirmie IT kompetences centra pētījumi

2013.gada pirmajā pusgadā IT kompetences centrs kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības partneriem īsteno 20 pētījumus, no tiem 7 ir nozares pētījumi, kas tiek īstenoti atbilstoši vairāku nozares uzņēmumu pasūtījumam un kopējām nozares problēmām, un 13 individuālie pētījumi atsevišķu nozares uzņēmumu interesēs.

Aprīlī kompetences centrs sagatavojis un iesniedzis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā starpposma pārskatu par 2013.gada pirmā ceturkšņa izmaksām un aktivitātēm, savukārt nākošais pārskats tiks gatavots jau jūlijā. Jau pabeigtas trīs rūpniecisko pētījumu pirmās aktivitātes un līdz ar aprīļa atskaiti par šiem pētījumiem kopumā ir iesniegti seši nodevumi. Savukārt jūnijā beigsies pirmais kompetences centra pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte”, ko īsteno SIA „FMS” sadarbībā ar IT kompetences centru un Rīgas Tehnisko universitāti.

Zinātniskā virziena

Lai veicinātu sadarbību IT nozares pētniecībā, labāku sadarbību starp nozares un zinātnes partneriem, vadošie pētnieki tiekas regulārās zinātnisko vadītāju Renātes Strazdiņas un Jāņa Vucāna organizētajās sanāksmēs. Sanāksmju laikā pētnieki apmainās ar informāciju par pētījumu gaitu, aktuālajiem un plānotajiem rezultātiem, pētnieciskajām un organizatoriskajām problēmām.

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.