Monthly Archives: 30.04.2013.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” izsludina iepirkumu „Pētījums par datu struktūru, datu modeļu un algoritmisko risinājumu identificēšanu grafa uzglabāšanai un apstrādei”, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pētījumā 1.16 „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”.

Iepirkums tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros, un tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Initu Reināri (tālrunis 67844295, e-pasts inita@lursoft.lv) Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  03.05.2013 līdz 27.05.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 27.maijam plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” izsludina iepirkumu Pētījums par papildus informācijas avotiem un tiem piemērojamām datu apstrādes metodēm, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pētījumā 1.16 „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”.

Iepirkums tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros, un tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Initu Reināri (tālrunis 67844295, e-pasts inita@lursoft.lv) Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  03.05.2013 līdz 27.05.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 27.maijam plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” izsludina iepirkumu „Pētījums par datu struktūru analīzes algoritmu iegūto rezultātu korelāciju novērtēšanai un trasējamībai pret izvirzītajām prasībām un identificētajām tehnoloģijām”, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pētījumā 1.20 „Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks”.

Iepirkums tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros, un tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Daci Skrastiņu (tālrunis 67844279, e-pasts dace.skrastina@lursoft.lv) Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  11.04.2013 līdz 03.05.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 3.maijam plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” izsludina iepirkumu „Pētījums par interneta lietotāju uzvedības datu savākšanas un analīzes principu izmantošanu un tehnisko risinājumu”, kas paredz pakalpojumu sniegšanu nozares pētījumā 1.20 „Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks”.

Iepirkums tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros, un tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Daci Skrastiņu (tālrunis 67844279, e-pasts dace.skrastina@lursoft.lv) Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  11.04.2013 līdz 03.05.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 3.maijam plkst. 17:00.