Monthly Archives: 12.03.2013.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „Datorzinību centrs”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 2.2 „Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde”, izsludināja iepirkumu par elektronisko mācību objektu klasifikācijas shēmas apraksta un metodisko norādījumu izveidi.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Signi Bāliņu, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no 18.03.2013 līdz 10.04.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS „Datorzinību centrs”, Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 10. aprīlim plkst. 17:00.