Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.14 „Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem, izsludināja iepirkumu par daudzaģentu sistēmas arhitektūras un dokumentu rangošanas principu izveidi.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 no  22.02.2013 līdz 15.03.2013. no plkst. 10:00 līdz 18:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 15. martam plkst. 18:00.