Monthly Archives: 26.02.2013.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” izsludina iepirkumu „Acu kustību pierakstu datu interpretācija un lasāmības formulas izstrādes metodikas nodrošināšana”, kas paredz pakalpojumu sniegšanu pētījumā 2.5 „Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai”.

Iepirkums tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros, un tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Aigaru Atvaru (tālrunis 25986724, e-pasts Aigars.Atvars@itkc.lv) Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 no  04.03.2013 līdz 25.03.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs”,  Lāčplēša ielā 41, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 25. martam plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.14 „Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem, izsludināja iepirkumu par daudzaģentu sistēmas arhitektūras un dokumentu rangošanas principu izveidi.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 no  22.02.2013 līdz 15.03.2013. no plkst. 10:00 līdz 18:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 15. martam plkst. 18:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.14 „Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem, izsludināja iepirkumu par infrastruktūras nomu dokumentu rangošanas un daudzaģentu procesu izpildes iespēju izpētei klasterotā mākoņdatošanas vidē.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 no  21.02.2013 līdz 14.03.2013. no plkst. 10:00 līdz 18:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 14. martam plkst. 18:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.14 „Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem, izsludināja iepirkumu par dokumentu rangošanas principu analīzi un izvērtēšanu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju skatīt šeit vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 no  21.02.2013 līdz 14.03.2013. no plkst. 10:00 līdz 18:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2013. gada 14. martam plkst. 18:00.